Rahulolu küsimustik

Siit leiate rahulolu küsimustiku, mida palume võimalusel täita.
Suur tänu Teie tagasiside eest.
Dr Inna Viik